توسعه آموزش های آزاد

دانشگاه به عنوان بارزترین تجلی گاه عقلانیت جمعی و سکاندار توسعه پایدار و همه جانبه، ماموریت های خطیر و پیچیده ای را بر عهده دارد که برایند آنها فراهم سازی بستر و مبنایی استوار برای تحقق اهداف توسعه علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی است.

برای این منظور دو مسیر" کلان" و" خرد" را در دو حوزه اصلی" پژوهش" (بنیادی/ کاربردی) و" آموزش" (نظری/ کاربردی) پیش رو دارد. به طور سنتی و تاریخی ابعاد کلان ماموریت های دانشگاهی مورد توجه و تاکید ویژه قرار داشته است. لیکن طی دهه های اخیر، توجه به ابعاد کاربردی و عملی فعالیت های دانشگاهی رونق و ضرورت بیشتری یافته است. درهمین راستا تحولات محتوایی و مدیریتی آموزش عالی در پیدایش و توسعه نسل ها ی سوم و چهارم دانشگاه به عنوان بسترهای نوین و همسو با تقاضاها و انتظارات اجتماعی از آموزش های شکل گرفته و قوام یافته است .

دانشگاه ها بطور سنتی بر کارکرد های علمی تاکید بیشتری نموده و ساختارها، فرآیندها و مقررات لازم را برای تحقق این کارکردها داشته اند، اما کارکردهای اجتماعی دانشگاه اهمیت روزافزونی یافته و دانشگاه ها برای پرداختن  به آنها ساختارها و رویکردهای متناسب را ایجاد کرده اند که عمدتاً در قالب آموزش های غیر رسمی و آزاد انجام می شوند.

آموزش های عالی آزاد در واقع با تاکید بر کارکردها و وظایف کاربردی و عملیاتی دانشگاه در پی تسهیل و تکمیل و توسعه آموزش های رسمی و نظری بوده و طیف گسترده ای از ذینغعان درون دانشگاهی و برون دانشگاهی و گستره وسیع و متنوعی از محتوا و برنامه های آموزشی را در برگرفته و روش های آموزش و یادگیری کارآمدی را متناسب با محتوا و ویژگی های فراگیران بکار می گیرد.

آموزش های عالی آزاد در برگیرنده طیف وسیعی از انواع آموزش های سازمان یافته ویژه مخاطبان متنوع در نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی در بخش های تولیدی و خدماتی کشور بارویکردی "نیاز محور" و" کاربردی" در قالب دوره ها و برنامه های آموزشی متنوع و نوین، برنامه ریزی و اجرا شده و با اتکا بر سنجش و ارزشیابی آموزشی منجر به دریافت گواهینامه پایان دوره می باشد.
شناسایی  و پاسخگویی سریع به نیازهای یادگیری کوتاه مدت "تخصصی – کاربردی" نهادها، سازمان ها و اقشار مختلف جامعه از طریق طراحی و ارائه بسته ها و خدمات آموزشی جامع، بومی،متنوع و با کیفیت
نیل به جایگاه نخست کیفیت و شهرت و تبدیل شدن به مرجع و الگوی برتر در طراحی و ارائه انواع برنامه ها و دوره های آموزش عالی آزاد تقاضا محور در بین دانشگاه های کشور


1- زمینه سازی و کمک به روند تحول دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاهی چابک، نوآور، جامعه گرا ودارای استقلال مالی

2- افزایش قابلیت و توان اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی از طریق فراهم نمودن انواع فرصت های یادگیری و مهارت آموزی ویژه دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

3- افزایش ضریب نفوذ و حضور دانشگاه در صحنه فعالیت های بالندگی منابع انسانی و توسعه استعداد ها از طریق نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای طرح های متنوع آموزش های تخصصی-کاربردی ویژه مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان های دولتی و غیر دولتی

4- شناسایی و بهره برداری از مزیت ها، قابلیت ها و فرصت های  بالقوه و بالفعل آموزشی دانشگاه (اعضاء هیات علمی/دانشجویان/کارشناسان و کارکنان/ فضاها ی آموزشی ، آزمایشگاهی و کارگاهی / امکانات کالبدی و فیزیکی/ و ...)
5- تاکید و تمرکز ویژه بر برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه مدیران، معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش به عنوان نهادی وسیع ،هم خانواده و دارای پیوندها و تعاملات مستمر و اساسی با دانشگاه.​