معرفی معاونت

​دكتر عباس سعیدی
دكتری ژنتیک
معاون آموزشی
عنوان جدید
asaidi[at]sbu.ac.ir
سوابق اجرایی:

آقای دكتر سعیدی از تاريخ 1402/01/20 تا‌كنون عهده‌دار سمت معاونت آموزشی دانشگاه می باشند.

دانشگاه شهید بهشتی در بهمن سال ۱۳۳۸ تاسیس شد. دانشکده‌های معماری و شهرسازی و علوم بانکداری اولین دانشکده‌هایی بودند که در مهر‌ماه ۱۳۳۹ دانشجو پذیرفتند. اکنون با‌گذشت بیش از شصت‌سال فعالیت مستمر، دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان یک دانشگاه جامع تراز اول کشور متشکل از 30 دانشکده، پژوهشکده و موسسه در حوزه‌های دانشی مختلف می‌باشد. دانشگاه در۵۰ رشته کارشناسی،  ۲۲۰ رشته کارشناسی‌ارشد و ۱۱۵ رشته دکتری دانشجو می‌پذیرد. ۹۰۰ عضو هیات‌علمی در دانشگاه فعالیت می‌کنند و ۲۰۰۰۰ نفر دانشجو  مشغول به‌تحصیل می‌باشند. در معاونت آموزشی دانشگاه، فعالیت‌های مربوط به خدمات آموزشی، برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی، بهینه‌سازی فرایندهای آموزشی، جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی و استعدادهای درخشان، سامانه‌های یادگیری الکترونیکی و توسعه  مدل‌های علمی و نوین آموزش در مدیریت‌ها، مراکز و ادارات مربوط انجام می‌شود.

ارتباط مستقیم با معاون

ارتباط مستقیم با معاون آموزشی