آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های دروس

آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به‌طور کلی اسناد بالادستی دانشگاه در ذیل ارائه شده‌اند.

حق‌التدریس:

راهنمای حق‌التدریس (مصوب بهمن 1397)
مراحل تایید تدریس در سامانه جامع آموزشی گلستان (نیم‌سال اول سال تحصیلی 1397 - 1398)
دستورالعمل حق‌التدریس (مصوب 1392)

برنامه‌ریزی درسی:

شیوه‌نامه بازنگری برنامه درسی، تدوین برنامه درسی جدید و ایجاد رشته گرایش
آیين‌نامه ايجاد رشته جديد
دستورالعمل تهیه پاورپوینت و سرفصل برای ایجاد رشته‌های جدید
دستورالعمل تهیه گزارش توجیهی برای ایجاد رشته‌های جدید در دانشگاه‌ها
شیوه‌نامه اجرایی دروس مهارتی و اشتغال‌پذیری (1402)
آیین‌نامه تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی (1402)

ارزشیابی:

شیوه‌نامه ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیات‌علمی​​​​​​​
دستورالعمل انتخاب مدرس برگزیده آموزشی
توجه: ماده 10 دستور‌العمل انتخاب مدرس برگزیده در جلسه هیات امنا مورد تصویب قرار نگرفت.
پیوندها:
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی‌ارشد
برنامه‌های دروس مقطع دکتری
برنامه‌های دروس دوره‌های فرعی
فرم‌های برنامه‌ریزی درسی