فرم‌های برنامه‌ریزی درسی

فرم‌های حق‌التدریس:

معرفی اعضای هیات‌علمی برای استفاده فرزندان آنها از مفاد بخش‌نامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات‌علمی

فرم‌های برنامه‌ریزی درسی:

​​​​​​​فرم (e) پاورپوینت ایجاد رشته
​​​​​​​فرم (a) گزارش توجیهی تدوین سرفصل
فرم تدوین برنامه درسی رشته جدید
فرم بازنگری کامل برنامه درسی
فرم بازنگری جزیی برنامه درسی
پیوست اشتغال برای اجرای رشته‌های دانشگاهی
پیوندها:
آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های دروس
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی‌ارشد
برنامه‌های دروس مقطع دکتری
برنامه‌های دروس دوره‌های فرعی