پذیرش دکتری بدون آزمون

اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری و کارشناسی ارشد به شیوه استادمحور - سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰4
اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون استعداد درخشان 1402-1403
تمدید مهلت ثبت‌نام دکتری بدون آزمون استعداد درخشان 1402-1403
فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری سال تحصیلی 1402-1403
اطلاعیه ارسال فرم صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون دکتری 1401-1402
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 1401-1402
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتری سال تحصیلی 1401 -1402
اطلاعیه ارسال فرم صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون دکتری سال تحصیلی 1400-1401
اعلام زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری سال تحصیلی 1400-1401
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون دوره دکتری برای سال تحصیلی 1400-1401
 قابل توجه متقاضیان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 1400-1401
فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری برای سال تحصیلی 1400-1401
فراخوان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 1399-1400
دانشجویان استعداد درخشان مقطع دکتری تخصصی
دانش‌آموخته‌گان استعداد درخشان مقطع دکتری تخصصی
پیوندها:
اطلاعیه‌های استعدادهای درخشان
المپیادهای علمی و دانشجویی
بنیاد ملی نخبگان
پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون
قوانین و مقررات استعدادهای درخشان
مدیریت جذب و هدایت استعدادهای درخشان