قوانین و مقررات استعدادهای درخشان

آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به‌طور کلی اسناد بالادستی مرتبط با دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان در اینجا ارائه شده است. این آیین‌نامه‌ها و اسناد که از سوی وزارت متبوع ابلاغ شده، به‌منظور آشنایی متقاضیان محترم به کلیه حقوق و تسهیلات پیش‌بینی شده برای آن‌ها در قانون در اینجا قرار داده شده‌اند.
آیین‌نامه جذب استعداد درخشان به شیوه استاد محور در دوره کارشناسی ارشد 1401
آیین‌نامه جذب استعداد درخشان به شیوه استاد محور در دوره دکتری 1401
ابلاغ - آیین‌نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی‌ارشد 1401
آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی‌ارشد
ابلاغ - آیین‌نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره دکتری 1401
آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری
اصلاحیه آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری
آیین‌نامه تحصیل هم‌زمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان
فرآیند بررسی درخواست تحصیل همزمان
فرم درخواست تحصیل همزمان
فراخوان ثبت‌نام جایزه البرز 1401 ویژه نخبگان
شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) سال تحصیلی 1399-1400
پرسش‌های متداول در خصوص شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور سال تحصیلی 1399-1400
موارد اصلاح شده در شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی سال تحصیلی 1399-1400
پیوندها:
اطلاعیه‌های استعدادهای درخشان
المپیادهای علمی و دانشجویی
بنیاد ملی نخبگان
پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون
پذیرش دکتری بدون آزمون
مدیریت جذب و هدایت استعدادهای درخشان