توسعه آموزش‌های آزاد

معرفی
دانشگاه به‌عنوان بارزترین تجلی گاه عقلانیت جمعی و سکاندار توسعه پایدار و همه‌جانبه، ماموریت‌های خطیر و پیچیده‌ای را برعهده دارد که برایند آنها فراهم‌سازی بستر و مبنایی استوار برای تحقق اهداف توسعه علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.

برای این منظور دو مسیر« کلان» و «خرد» را در دو حوزه اصلی«پژوهش» (بنیادی/ کاربردی) و «آموزش» (نظری/ کاربردی) پیش‌رو دارد. به‌طور سنتی و تاریخی ابعاد کلان ماموریت‌های دانشگاهی مورد توجه و تاکید ویژه قرار داشته است. لیکن طی دهه‌های اخیر، توجه به ابعاد کاربردی و عملی فعالیت‌های دانشگاهی رونق و ضرورت بیشتری یافته است. درهمین راستا تحولات محتوایی و مدیریتی آموزش عالی در پیدایش و توسعه نسل‌های سوم و چهارم دانشگاه به‌عنوان بسترهای نوین و هم‌سو با تقاضاها و انتظارات اجتماعی از آموزش‌های شکل گرفته و قوام یافته است

دانشگاه‌ها به‌طور سنتی بر کارکرد‌های علمی تاکید بیشتری نموده و ساختارها، فرآیندها و مقررات لازم را برای تحقق این کارکردها داشته اند، اما کارکردهای اجتماعی دانشگاه اهمیت روزافزونی یافته و دانشگاه‌ها برای پرداختن  به آنها ساختارها و رویکردهای متناسب را ایجاد کرده اند که عمدتا در قالب آموزش‌های غیررسمی و آزاد انجام می‌شوند.

آموزش‌های عالی آزاد در واقع با تاکید بر کارکردها و وظایف کاربردی و عملیاتی دانشگاه در پی تسهیل و تکمیل و توسعه آموزش‌های رسمی و نظری بوده و طیف گسترده‌ای از ذینغعان درون دانشگاهی و برون دانشگاهی و گستره وسیع و متنوعی از محتوا و برنامه‌های آموزشی را در برگرفته و روش‌های آموزش و یادگیری کارآمدی را متناسب با محتوا و ویژگی های فراگیران به‌کار می‌گیرد.

آموزش‌های عالی آزاد در برگیرنده طیف وسیعی از انواع آموزش‌های سازمان‌یافته ویژه مخاطبان متنوع در نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور بارویکردی «نیاز محور» و کاربردی» در قالب دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی متنوع و نوین، برنامه‌ریزی و اجرا شده و با اتکا بر سنجش و ارزشیابی آموزشی منجر به دریافت گواهینامه پایان دوره می‌باشد.
اهداف
 
1- زمینه‌سازی و کمک به روند تحول دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان دانشگاهی چابک، نوآور، جامعه‌گرا و دارای استقلال مالی

2- افزایش قابلیت و توان اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان دانشگاه شهید بهشتی از طریق فراهم نمودن انواع فرصت‌های یادگیری و مهارت‌آموزی ویژه دانشجویان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری

3- افزایش ضریب نفوذ و حضور دانشگاه در صحنه فعالیت‌های بالندگی منابع انسانی و توسعه استعداد‌ها از طریق نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های متنوع آموزش های تخصصی-کاربردی ویژه مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان‌های دولتی و غیردولتی

4- شناسایی و بهره برداری از مزیت ها، قابلیت‌ها و فرصت‌های  بالقوه و بالفعل آموزشی دانشگاه (اعضای هیات‌علمی/دانشجویان/کارشناسان و کارکنان/ فضاها‌ی آموزشی‌، آزمایشگاهی و کارگاهی / امکانات کالبدی و فیزیکی/ و ...)
5- تاکید و تمرکز ویژه بر برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه مدیران، معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش به‌عنوان نهادی وسیع، هم‌خانواده و دارای پیوندها و تعاملات مستمر و اساسی با دانشگاه.
ماموریت:
شناسایی  و پاسخگویی سریع به نیازهای یادگیری کوتاه مدت «تخصصی – کاربردی» نهادها، سازمان‌ها و اقشار مختلف جامعه از طریق طراحی و ارائه بسته ها و خدمات آموزشی جامع، بومی،متنوع و با کیفیت
چشم‌انداز:
‌نیل به جایگاه نخست کیفیت و شهرت و تبدیل شدن به مرجع و الگوی برتر در طراحی و ارائه انواع برنامه‌ها و دوره‌های آموزش عالی آزاد تقاضا محور در بین دانشگاه‌های کشور
پیوندها:
توانش
موک بهشتی
وبینار‌های توسعه اخلاق آموزش دانشگاهی