انتقال دانشجو از خارج از کشور

آیین‌نامه انتقالی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل 1402
جدول شهریه مصوب هیات امنا برای سال تحصیلی 1402 - 1403
پیوندها:
امور نظام وظیفه
پرسش‌های متداول در خصوص تقاضای میهمانی
تاییدیه تحصیلی
میهمان به دانشگاه شهید بهشتی
میهمان تک‌درس
مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز (مصاحبه)