پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون

اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری و کارشناسی ارشد به شیوه استادمحور - سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰4
اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان اولیه بدون آزمون کارشناسی‌ارشد (روزانه و شهریه پرداز) سال تحصیلی 1403-1404
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی 1403-1404
فهرست رشته‌های جدید دارای پذیرش در فراخوان بدون آزمون دوره کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی 1403-1404
اعلام نتایج کارشناسی‌ارشد بدون آزمون شهریه‌پرداز رشته‌های مهندسی کامپیوتر سال تحصیلی 1402-1403
اعلام نتایج کارشناسی‌ارشد بدون آزمون استعداد درخشان شهریه‌پرداز سال تحصیلی 1402-1403
اعلام نتایج کارشناسی‌ارشد بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی 1402-1403
تمدید مهلت فراخوان پذیرش کارشناسی‌ارشد استعداد درخشان بدون آزمون سال تحصیلی 1402-1403
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی 1402-1403
ثبت‌نام غیرحضوری کارشناسی‌ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 1401-1402
اطلاعیه تکمیل فرم ثبت نام پذیرفته‌شدگان بدون آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 1401-1402
تمدید فراخوان پذیرش کارشناسی‌ارشد استعداد درخشان بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 1401-1402
فراخوان پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 1401-1402
اطلاعیه مهم: تمدید مهلت ثبت‌نام فراخوان کارشناسی‌ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 1399-1400
فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی برای سال تحصیلی 1399-1400
دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی‌ارشد​​​​​​
دانش‌آموختگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی‌ارشد
پیوندها:
اطلاعیه‌های استعدادهای درخشان
المپیادهای علمی و دانشجویی
بنیاد ملی نخبگان
پذیرش دکتری بدون آزمون
قوانین و مقررات استعدادهای درخشان
مدیریت جذب و هدایت استعدادهای درخشان