نیم‌سال تابستان

اطلاعیه‌ها:
تقویم آموزشی ترم تابستان 1403 - 1402
مقررات و ضوابط اخذ درس در نیم‌سال تابستان سال تحصیلی 1403 - 1402 در دانشگاه شهید بهشتی
مقررات امتحان ترم تابستان 1403 - 1402
نکته: برگزاری کلاس‌های درس و امتحانات نیم‌سال تابستان 1403-1402 به‌صورت حضوری است.
راهنماها:
راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری نیم‌سال تابستان ویژه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری نیم‌سال تابستان ویژه دانشجویان میهمان به دانشگاه شهید بهشتی
فرم‌های مورد نیاز:
فرم حذف درس در نیم‌سال تابستان 1403 - 1402
فرم عودت شهریه در نیم‌سال تابستان 1403 - 1402
دروس ارائه شده و محل تشکیل کلاس‌های حضوری:
مشاهده دروس به حدنصاب نرسیده ترم تابستان 1403-1402
مشاهده برنامه درسی و شماره کلاس‌های نیم‌سال تابستان 1403-1402
مشاهده محل تشکیل کلاس‌های حضوری تابستان 1403 - 1402
مشاهده برنامه هفتگی به تفکیک زمان ارائه درس و امتحان تابستان 1403 - 1402
مشاهده برنامه هفتگی دروس ارائه شده در نیم‌سال تابستان 1403 - 1402 
مشاهده برنامه و مکان تشکیل کلاس تربیت بدنی در نیم‌سال تابستان 1403 - 1402 
امتحانات:
اطلاع از مقررات امتحانات نیم‌سال تابستان 1403 - 1402
شهریه:
شهریه دوره تابستان سال 1403 به ازای هر واحد درسی
پیوندها:
آیين‌نامه‌ها و ضوابط آموزشی
اطلاعیه‌های آموزشی
پرسش‌های متداول آموزشی
تقویم آموزشی
فرآیند میهمانی به دانشگاه‌های دیگر
فرم‌ها و راهنماهای آموزشی
کمیسیون موارد خاص