برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی‌ارشد

 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 زبان و ادبیات فارسی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/10 دریافت ​​​​​​​
  2 زبان و ادبیات فارسی-ادبیات کودک و نوجوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/06/16 دریافت
  3 زبان و ادبیات فارسی ویژه غیرفارسی زبانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/12/15 دریافت
  4 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/07/26 دریافت
  5 زبان‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/10/26 دریافت
  6 زبان‌های باستانی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/07/25 دریافت
  7 زبان و ادبیات عربی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1385/04/19 دریافت
  8 زبان و ادبیات عربی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/11/17 دریافت
  9 مترجمی زبان عربی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1382/11/28 دریافت
  10 آموزش زبان آلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/08/28 دریافت
  11 زبان و ادبیات انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1371/09/15 دریافت
  12 آموزش زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/06/08 دریافت
  13 مترجمی زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1378/02/26 دریافت
  14 زبان و ادبیات فرانسه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1381/10/21 دریافت
  15 مترجمی زبان فرانسه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1382/06/15 دریافت
  16 تاریخ با گرایش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1371/09/15 دریافت
  17 تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1383/09/17 دریافت
  18 باستان‌شناسی - پیش از تاریخ ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1365/07/05 دریافت
  19 باستان‌شناسی - دوران تاریخی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1365/07/05 دریافت
  20 پژوهش علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1366/08/02 دریافت
  21 فلسفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1376/11/19 دریافت
 • دانشکده حقوق

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 حقوق اقتصادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1381/02/08 دریافت
  2 حقوق بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1383/03/06 دریافت
  3 حقوق بشر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1379/12/14 دریافت
  4 حقوق کیفری و جرم‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1401/05/30 دریافت
  5 حقوق خصوصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1374/02/03 دریافت
  6 حقوق عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1374/02/03 دریافت
  7 حقوق محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1382/09/12 دریافت
  8 حقوق مالکیت فکری(منسوخ شده) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1381/10/25 دریافت
  9 حقوق انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت
  10 حقوق مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1402/04/18 دریافت
 • دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/07/27  دریافت
  2 علوم تربیتی - آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/07/01 دریافت
  3 مدیریت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1372/02/19 دریافت
  4 علوم تربیتی - آموزش بزرگسالان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1372/08/30 دریافت
  5 علم اطلاعات و دانش‌شناسی - کتابخانه‌های دیجیتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/11/15 دریافت
  6 علم اطلاعات و دانش‌شناسی-مدیریت اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/06/19 دریافت
  7 علم اطلاعات و دانش‌شناسی-کتابخانه‌های عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/10/10 دریافت
  8 علم اطلاعات و دانش‌شناسی-کتابخانه‌های دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/06/19 دریافت
  9 روان‌شناسی بالینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/10/15 دریافت
  10 روان‌شناسی تربیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/11/23 دریافت
  11 روان‌شناسی عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/07/11 دریافت
  12 روان‌شناسی صنعتی و سازمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/07/01 دریافت
  13 روان‌شناسی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398/09/03 دریافت
  14 روان‌شناسی خانواده درمانی Text 1384/03/25 دریافت
  15 مشاوره - مدرسه، خانواده، توانبخشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1379/08/08 دریافت
 • دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 اقتصاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/11/28 دریافت
  2 علوم اقتصادی - اقتصاد نظری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/11/13 دریافت
  3 علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/09/14 دریافت
  4 اقتصاد انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/11/28 دریافت
  5 علوم سیاسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1375/09/25 دریافت
  6 مطالعات منطقه‌ای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/09/14 دریافت
  7 روابط بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1375/09/25 دریافت
 • پژوهشکده خانواده

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 روان‌شناسی بالینی - خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/03/16 دریافت
  2 حقوق خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388/02/05 دریافت
 • پژوهشکده علوم شناختی و مغر

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 علوم شناختی- توانبخشی شناختی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/06/07

  دریافت

  2 علوم شناختی- توانبخشی شناختی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/01/26 دریافت
  3 علوم شناختی - ذهن-مغز-تربیت ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/07/09 دریافت
 • دانشکده الهیات و ادیان

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 عرفان اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1384/04/18 دریافت
  2 فقه سیاسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/09/30 دریافت
  3 کلام تطبیقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1386/06/19 دریافت
  4 عرفان تطبیقی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​​​​​​​ 1386/06/19 دریافت
  5 فلسفه و کلام اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​​​​​​​ 1395/11/24 دریافت
  6 مدرسی معارف اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​​​​​​​ 1383/10/05 دریافت
  7 مدرسی مبانی نظری اسلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​​​​​​​ 1396/07/13 دریافت
  8 مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​​​​​​​ 1396/07/13 دریافت
  9 تاریخ تمدن و ملل اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​​​​​​​ 1390/01/27 دریافت
  10 مدرسی انقلاب اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​​​​​​​ 1396/07/13 دریافت
  11 مدرسی اخلاق اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​​​​​​​ 1396/07/13 دریافت
 • دانشکده مدیریت و حسابداری

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مدیریت بازرگانی - بازاریابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  2 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  3 مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  4 مدیریت بازرگانی - کارآفرینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  5 مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  6 مدیریت دولتی - خط و مشی گذاری عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  7 مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  8 مدیریت صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1375/12/05 ​​​​​​​دریافت
  9 مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره‌وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  10 مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  11 مدیریت صنعتی - تولید و عملیات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  12 مدیریت مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1378/11/17 دریافت
  13 مدیریت فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388/02/05 دریافت
  14 مدیریت منابع انسانی اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/10/10 دریافت
  15 مدیریت کسب و کار - استراتژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/01/28 دریافت
  16 کارآفرینی - سازمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1387/05/08 دریافت
  17 کارآفرینی - کسب و کار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1387/05/08 دریافت
  18 حسابداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/04/01 دریافت
  19 حسابرسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/02/05 دریافت
  20 حسابداری مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/12/20 دریافت
 • پژوهشکده مطالعات بنیادین علم وفناوری

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 سیاستگذاری علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/10/27 دریافت
  2 علم و دین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1401/02/04 دریافت
 • بنیاد ایران‌شناسی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 ایران‌شناسی - عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1382/03/24 دریافت
  2 ایران‌شناسی - فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1382/03/24 دریافت
  3 ایران‌شناسی - تاریخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1382/03/24 دریافت
  4 اصول نسخه‌شناسی و مرمت نسخه‌های خطی و نسخه‌آرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1387/03/04 دریافت
 • پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 علوم قرآنی -اعجاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/30 دریافت
  2 قرآن کاوی رایانشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/11/08 دریافت
 • دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 رفتار حرکتی - رشد حرکتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/07/04 دریافت​​​​​​​
  2 رفتار حرکتی- یادگیری و کنترل حرکتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/07/04 دریافت
  3 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  4 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی و تغذیه ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  5 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  6 آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/07/04 دریافت
  7 آسيب شناسي ورزشي و تمرینات اصلاحي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
 • دانشکده علوم زمین

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 آب و هواشناسی - سینوپتیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت​​​​​​​
  2 آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  3 ژئومورفولوژی - نظری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/02/27 دریافت
  4 ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و آمایش محیط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/02/27 دریافت
  5 جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - برنامه‌ریزی کالبدی-فضایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  6 جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  7 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - آمایش شهری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  8 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - محیط زیست شهری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  9 جغرافیای سیاسی - آمایش سیاسی فضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/09/28 دریافت
  10 جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری - برنامه‌ریزی مقصد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  11 طبیعت‌گردی - اکوتوریسم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388/08/02 دریافت
  12 طبیعت‌گردی - ژئوتوریسم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/11/23 دریافت
  13 مخاطرات محیطی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/08/30 دریافت
  14 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - سنجش از دور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  15 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  16 زمین‌شناسی نفت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/07/11 دریافت
  17 علوم زمین - پترولوژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/07/11 دریافت
  18 علوم زمین - زمین‌ساخت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/07/11 دریافت
  19 علوم رمین - زمین‌شناسی اقتصادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/07/11 دریافت
  20 علوم زمین - آب زمین‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/07/11 دریافت
  21 چینه‌نگاری و دیرینه‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/03/26 دریافت
  22 علوم زمین - چینه‌نگاری و دیرینه‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/07/11 دریافت
  23 علوم زمین - رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/07/11 دریافت
  24 علوم زمین - کانی‌ها و سنگ‌های صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/05/20 دریافت
 • دانشکده علوم ریاضی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 ریاضی کاربردی - آنالیز عددی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/03/23 دریافت
  2 ریاضی کاربردی - معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/03/23 دریافت
  3 ریاضی کاربردی - علوم داده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت
  4 ریاضیات و کاربردها - گراف و ترکیبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت
  5 ریاضیات و کاربردها - آنالیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  6 ریاضیات و کاربردها - جبر ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/10/05 دریافت
  7 ریاضیات و کاربردها-منطق ریاضی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت
  8 ریاضیات و کاربردها -گراف و ترکیبیات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت
  9 ریاضیات و کاربردها -منطق ریاضی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت
  10 ریاضیات و کاربردها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1401/10/11 دریافت
  11 محاسبات نرم -ساختار جبر منطقی(منسوخ) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388/02/05 دریافت
  12 ریاضی محض وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1365/07/12 دریافت
  13 آموزش ریاضی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/06/02 دریافت
  14 آمار ریاضی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/10 دریافت
  15 بیم سنجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/10/21 دریافت
  16 آمار اقتصادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/04/27 دریافت
  17 آمار اقتصادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/03/02 دریافت
  18 آمار اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/08/11 دریافت
  19 علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  20 علوم کامپیوتر - داده‌کاوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  21 محاسبات نرم- (ساختار جبر منطقی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1402/05/22 دریافت
 • دانشکده فیزیک

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 فیزیک - اپتیک و لیزر ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  2 فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  1395/12/01

  دریافت
  3

  فیزیک - فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده ​​​​​​​

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  4

  فیزیک - فیزیک پلاسما

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  5 فیزیک - فیزیک ماده چگال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  6 فیزیک - گرانش و کیهان‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
 • دانشکده علوم شیمی و نفت

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 شیمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398/02/24 دریافت
  2 شیمی کاتالیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/08/28 دریافت
  3 شيمي دارويي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/02/10 دریافت
  4 شیمی گرایش شیمی آلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  5 شیمی گرایش شیمی تجزیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/02/09 دریافت
  6 شیمی گرایش شیمی فیزیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  7 شیمی گرایش شیمی معدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  8 شیمی گرایش شیمی کاربردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
 • دانشکده علوم و فناوری زیستی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 زیست‌شناسی جانوری - فیزیولوژی جانوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/08/16 دریافت
  2 زیست‌شناسی جانوری - بیوسیستماتیک جانوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/08/16 دریافت
  3 زیست‌شناسی جانوری - سلولی و تکوینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/08/16 دریافت
  4 علوم جانوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  5 زیست‌شناسی گیاهی - فیزیولوژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  6 زیست‌شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/01 دریافت
  7 ژنتیک ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/05/17 دریافت
  8 میکروبیولوژی - صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/08/16 دریافت
  9 میکروبیولوژی - میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/08/16 دریافت
  10 ریز زیست فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/09/14 دریافت
  11 زیست فناوری میکروبی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/04/01 دریافت
  12 بیوتکنولوژی کشاورزی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت
 • مرکز تحقیقات پروتئین

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1

  بیوشیمی ​​​​​​​

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/11/23 دریافت
 • پژوهشکده علوم محیطی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 اگرواکولوژِی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/12/22 دریافت
  2 علوم و مهندسی محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 علوم و مهندسی باغبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت
  2 فیتوشیمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/07/25 دریافت
  3 شیمی - شیمی داروئی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/07/25 دریافت
 • پژوهشکده لیزر و پلاسما

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی پلاسما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/12/22 دریافت
  2 فناوری پلاسما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت
  3 فوتونیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
 • دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی فضایی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی - صنایع سلولزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت ​​​​​​​
  2 مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی - کامپوزیت‌های لینگوسلولزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت ​​​​​​​
  3 فرآورده‌های چندسازه چوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1381/29/29 دریافت
  4 مهندسی هوافضا - جلوبرندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/09 دریافت
  5 مهندسی هوا فضا - سازه‌های فضایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/09 دریافت
  6 مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/09 دریافت
  7 مهندسی هوا فضا - مهندسی فضایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/09 دریافت
 • دانشکده مهندسی برق

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 تحصیلات تکمیلی مهندسی برق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1401/10/11 دریافت
 • پژوهشکده فناوری‌های پزشکی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/12/24 دریافت
 • پژوهشکده فضای مجازی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی  صنایع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/05/24 دریافت
  2 مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم‌های چند رسانه‌ای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/12/22 دریافت
  3 مهندسی برق- مخابرات امن و رمزنگاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/16 دریافت
 • دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی عمران - زلزله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1401/03/01 دریافت
  2 مهندسی عمران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری Text دریافت
  3 مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/09/14 دریافت
  4 مهندسی در سوانح طبیعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/10/04 دریافت
  5 مهندسی نقشه‌برداری-فتوگرامتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/11 دریافت
  6 مهندسی نقشه‌برداری- سیستم‌های اداره زمین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت
  7 مهندسی نقشه‌برداری-هیدروگرافی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت
 • دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/12/22 دریافت
  2 علوم و مهندسی محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت
  3 مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398/03/21 دریافت
  4 مهندسی بازرسی فنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398/05/09 دریافت
  5 مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/10/25 Text
  6 مهندسی صنایع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/05/24 دریافت
  7 مهندسی مکانیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/09 دریافت
  8 مهندسی مکانیک- نگهداری و پایش تجهیزات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت
  9 شکل دادن فلزات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1376/11/15 دریافت
  10 مهندسی مکاترونیک Text 1395/1123 دریافت
 • دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی فناوری اطلاعات -معماری سازمانی​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/10/05 دریافت
  2 مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت
  3 مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/16 دریافت
  4 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/16 دریافت
  5 مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1402/07/16 دریافت
  6 مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1402/07/16 دریافت
  7 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1402/07/16 دریافت
 • دانشکده مهندسی هسته‌ای

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 اگرواکولوژِی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/05/13 دریافت
  2 مهندسی‌ هسته‌ای - پرتوپزشکی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/05/13 دریافت
  3 مهندسی‌ هسته‌ای - راکتور ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/05/13 دریافت
  4 مهندسی‌ هسته‌ای - چرخه سوخت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/05/13 دریافت
 • دانشکده معماری و شهرسازی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی معماری​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1377/08/24 دریافت
  2 معماری - مهندسی علوم ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/11/15 دریافت
  3 مطالعات معماری ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/03/10 دریافت
  4 معماری منظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/09/26 دریافت
  5 فناوری معماری-معماری بیونیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/11/23 دریافت
  6 معماری و انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/09/12 دریافت
  7 برنامه‌ريزي شهری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/23 دریافت
  8 برنامه‌ریزی منطقه‌ای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/23 دریافت
  9 طراحي شهری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/10/05 دریافت
  10 مديريت پروژه و ساخت ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/05/17 دریافت
  11 بازسازی پس از سانحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1384/03/25 دریافت
  12 مرمت و احيا ابنيه وبافت‌هاي تاريخي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/09/19 دریافت
پیوندها:
آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های دروس
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی
برنامه‌های دروس مقطع دکتری
برنامه‌های دروس دوره‌های فرعی
فرم‌های برنامه‌ریزی درسی