تاییدیه تحصیلی

فرم درخواست:
فرم درخواست تاییدیه تحصیلی مقاطع قبلی (دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری) 
استعلام مدارک تحصیلی خارج از کشور:
فیلم راهنمای آموزشی
نکته: دانشجویانی که مدارک مقطع قبلی آنان در دانشگاه‌های خارج از کشور اخذ شده است لازم است طبق فیلم آموزشی نسبت به استعلام و تایید مدرک خود اقدام نمایند.
«استعلام مدرک تحصیلی دیپلم، پیش دانشگاهی و سوابق تحصیلی (ریز نمرات سه سال)»
فرایند درخواست صدور تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش شامل:
دیپلم، پیش‌دانشگاهی و سوابق تحصیلی شامل ریزنمرات سه سال)
پیوندها:
امور نظام‌وظیفه
انتقال دانشجو از خارج از کشور
پرسش‌های متداول در خصوص تقاضای میهمانی
میهمان به دانشگاه شهید بهشتی
میهمان تک‌درس
مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز (مصاحبه)