المپیادهای علمی و دانشجویی

شیوه‌نامه اجرایی المپیاد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
شیوه پرداخت الکترونیک و برنامه و رشته‌های آزمون بیست و هشتمین المپیاد علمی و دانشجویی 1402
برنامه امتحانات مرحله نهايی بیست و هفتمین المپیاد علمی دانشجويی کشور - شهريورماه 1401 (به انضمام مسیرهای دسترسی)
تعویق زمان برگزاری بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1400
درخشش دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی در بیست و پنجمین المپیاد متمرکز علمی و دانشجویی کشور
اطلاعیه در خصوص ثبت نام المپیاد علمی دانشجویی سال 1400
اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص برگزاری مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی بهمن 1399
تاریخ برگزاری مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی و دانشجویی 1399
اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی
پیوندها:
اطلاعیه‌های استعدادهای درخشان
بنیاد ملی نخبگان
پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون
پذیرش دکتری بدون آزمون
قوانین و مقررات استعدادهای درخشان
مدیریت جذب و هدایت استعدادهای درخشان