مدیریت جذب و هدایت استعدادهای درخشان

اطلاعات تماس:
مدیر: دکتر مسعود حجاریان
ملاقات حضوری: روزهای شنبه ساعت 10 الی 12
29902135
29902158
sbutalent [at] sbu.ac.ir