گروه بهبود فرايندهای آموزشی

سیدحسین قریشی نجف آبادی
​دکتری مکانیک سیالات
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
​29902132
عنوان جدید

فايل هاي راهنما

راهنمای تحصیل در دوره های فرعی
پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی، در سامانه گلستان
راهنمای ارائه درس
فرايند ثبت نام گروهي در سامانه گلستان
پرسش های متداول راجع به سامانه گلستان، ویژه اساتید

ارتباط با ما

ابراهیم عبدالهی درگاه
کارشناس مسئول

کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

29902143
عنوان جدید