بهبود فرايندهاي آموزشي

گروه بهبود فرايندهاي آموزشي

                                       

 

 

​نام و نام خانوادگی ​تحصیلات ​مرتبه علمی ​تلفن
سیدحسین قریشی نجف آبادی دکتری مکانیک سیالات استادیار ​29902132