صفحه اصلی
دوره الکترونیکی توانمند سازی اعضای هیأت علمی
  • 18496 بازدید

tizer.jpg

نام دوره : نحوه مواجهه با رفتارهای دشوار همکاران و دانشجویان

مدرس دوره :  دکتر مرتضی رضايی زاده عضوهیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مدت زمان دوره :  12 ساعت
این دوره با لحاظ نمودن آزمون‌ها و فعالیت‌های تکمیلی به مدت 12 ساعت در 7 جلسه آفلاین و یک جلسه آنلاین تعریف شده است .
در پایان هر جلسه،آزمون 4 گزینه‌ای و فعالیت تکمیلی به صورت آفلاین برگزار خواهد شد. به اعضای هیأت علمی که در جلسات حضور تمام وقت داشته و در کلیه آزمون‌ها و فعالیت‌های تکمیلی شرکت نمایند، گواهی شرکت در دوره 12 ساعته اعطا خواهد شد.
حداکثر مدت زمان برای ثبت نام در دوره:   1398/11/18
  
بخش اول :
    1398/11/26 تا 1398/12/02 (شامل سه جلسه)

بخش دوم : 
1398/12/03  تا 1398/12/09 (شامل چهار جلسه)

بخش پایانی (آنلاین):  
1398/12/10 ساعت 15 الی 17

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام به پیوست مراجعه فرمایید.

1 نظر