صفحه اصلی
فهرست مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1402-1401 (1)
  • 1738 بازدید

بسمه تعالی

به پیوست فهرست مشمولان و برگزیدگان نهایی (مرحله اول) تسهیلات دانشجویی طرح شهید وزوایی در اجرای شیوه نامه " توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 " اعلام می گردد.

قابل ذکر است اعطای تسهیلات طرح شهید وزوایی براساس فرآیندهای اجرایی مشخص شده در شیوه‌نامه مذکور که در وبگاه Tehran.bmn.ir قابل مشاهده است- صورت می پذیرد؛ آگاهی دقیق دانشجویان برگزیده، کمک شایانی به اجرای هرچه بهتر فرآیند اعطای تسهیلات به برگزیدگان خواهد شد.

دانلود فایل
افزودن نظرات