صفحه اصلی
قابل توجه پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی سال 1401
  • 4669 بازدید

اطلاعیه شماره 1

 ضمن عرض تبریک به پذیرفتـه‌شـدگان مقطـع کارشنـــاسی سال 1401

 و آرزوی مــوفقیت روزافـزون، بـــرای کسب اطـــلاع از مدارک مـــورد نیـــاز،

 نحوه‌ پـذیرش، ثبت‌نـام و انتخاب‌واحد به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

 

                                                           مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

                                                                                       

اطلاعیه‌های مربوط به پذیرش و انتخا‌ب واحد پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی‌ سال تحصیلی 1402-1401

افزودن نظرات