صفحه اصلی
فهرست رشته‌های جدید دارای پذیرش در فراخوان بدون آزمون دوره کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی 1404-1403
  • 2019 بازدید

 

 

پیرو فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی‌ارشد برای سال تحصیلی 1403-1404، به اطلاع متقاضیان گرامی می‌رساند، دانشگاه شهید بهشتی در رشته‌های مندرج در فایل پیوست نیز دانشجو پذیرش می‌نماید.

 

 
 
 
 
 

دانشکده

رشته تحصیلی

روزانه

شهریه‌پرداز

نوبت دوم

پردیس

علوم و فناوری زیستی

زيست‌شناسی جانوري - سلولي و تكويني

 

*

*

مهندسی مکانیک و انرژی

مهندسي انرژی های تجديد پذير

 

*

*

مهندسی مکانیک و انرژی

 

مهندسي مكاترونيك

 

*

*

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

مهندسی نقشه‌برداري – سيستم‌های اداره زمين

 

*

*

علوم ورزشی و تندرستی

فيزيولوژي ورزشي _ فيزيولوژی ورزشی كاربردی

*

 

*

افزودن نظرات