صفحه اصلی
تمدید زمان ثبت نام جذب بدون آزمون کارشناسی ارشد 1404-1403 دانشگاه شهید بهشتی
  • 808 بازدید

بسمه تعالی

زمان ثبت نام در فراخوان جذب استعداد درخشان (بدون آزمون) کارشناسی ارشد 1404-1403 دانشگاه شهید بهشتی تا پایان 30 دی 1402 تمدید شد.

 

دفتر جذب و هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان

افزودن نظرات