قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1402


اطلاعیه ها

راهنماها

جدول زمان بندی مصاحبه و شهریه

فرم‌ها و مدارک مورد نیاز